Search
Close this search box.

OMF-finansiert Studie for å Rød blodcelledeformabilitetsstudie – utdrag

Vi er veldig glade for fortelle at OMF-finansiert forskningRød blodcelle deformasjon Av Mohsen Nemat-Gorgani, PhD fra Stanford University, og Anand Ramasubramanian, PhD fra San Jose State University I samarbeid med Ron Davis, PhD, og deres samarbeidsteam, nettop har blitt antatt i Blood Journal og blitt akseptert for publisering I Clinical Hemorheology og microcirculation. Denne viktige forskningen kan lede til en potensiell biomarkør og diagnostisk test.

Denne kritiske studien har vært fullfinansiert av Open Medicine Foundation (OMF) gjennom donasjoner fra våre generøse givere. Les gjerne oppsummeringen fra Dr. Ron Davis og abstraktet nedenfor. Sammen dekker vi stadig nytt landskap og kommer nærmere svar.

Oppsummering skrevet av Ronald W. Davis, PhD

Dette paperet dokumenterer at røde blodceller har mindre formbarhet i pasienter med ME / CFS sammenlignet med friske controller. Dette kan potensielt være en biomarkør, og vi går videre til å designe nye verktøy som kan vise en klar distinksjon mellom pasienter og friske kontroller. Disse verktøyene vil være håndholdte og enkle å bruke av leger på deres legekontor, eller ved klinisk testing i laboratorier. Tidligere arbeid har primært sett på formen til røde blodceller, noes om er vanskelig å kvantifisere. Vår tilnærming vil gi en klar kvantitative tall. Det måler evnen til røde blodlegemer til deformert. Vår tilnærming vil skape et tydelig måltall. Det måler røde blodcellers evne til å deformere seg selv for å klemme seg inn I kapillærer, en egenskap røde blodceller må ha for en sunn blodgjennomstrømming. Vi måler hundrevis av celler fra hver pasient, så på grunn av dette får vi en statistisk signifikant distinksjon mellom pasienter og sunne kontroller selv om vi har et lavt antall pasienter. Vi setter I gang med å utvikle disse nye verktøyene så raskt som mulig.

Deformabilitet I erythrocytter som en potensiell biomarkør for Kronisk trøtthet syndrom (Blood Journal, Nov 2018:

Forfattere: Amit K. Saha, Brendan R. Schmidt, Julie Wilhelmsen, Du Nguyen, Justin Av, Vineeth C. Skitne, Mohsen Nemat-Gorgani, Anand K. Ramasubramanian Og Ronald W. Davis

“Våre data viser at en signifikant lavere deformabilitet hos RBC fra ME / CFS-pasienter kan ha bakgrunn I oksidativt stress, og antyder at endringer I mikrovaskulær perfusjon kan være en mulig årsak for ME / CFS-symptomer. Våre data viser også at RBC deformabilitet kan virke som en potensiall biomarkør for ME / CFS, selv om videre studier trengs for non-spesifikk klassifisering av sykdommen. 

Les originalutgivelsen på Blood Journal 

Takk til Siri for denne oversettelsen.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669