Search
Close this search box.

OMF-finansiert forskning: Forståelse av T-celler og molekylær immunologi

Det er #OMFScienceWednesday! De neste ukene, vil vi beskrive forskningsprosjektene som OMF finansierer rundt om i verden. Det første prosjektet er om T-celler og molekylær immunologi av ME / CFS, på ME / CFS Collaborative Research Center at Stanford under ledelse av Dr. Ron Davis. Dette prosjektet er et samarbeid med Stanford professor Dr. Mark Davis, en ekspert i immunologi, og Dr. Lars Steinmetz, ekspert i genetikk og genuttrykk. Vi håper det vil gi et nytt nivå av forståelse i det immunologiske grunnlaget for ME / CFS.

Mange studier har fremhevet problemer med immunsystemet i ME / CFS, alt fra endrede cytokiner til nedsatt NK-cellefunksjon.  Nylig, oppdaget Dr. Mark Davis sitt team bevis på klondannende/klonal T-celle ekspansjon hos ME / CFS pasienter – som betyr at de drepende T-cellene som er ansvarlig for å eliminere infiserte celler, kopierer seg selv. Ekspansjon skjer når det er en aktiv infeksjon som immunsystemet kjemper mot, men det kan også skje ved autoimmunitet, når immunsystemet feilaktig angriper kroppens egne celler. Dr. Steinmetz’s team har utviklet en ny teknologi for å sekvensere enkelt T-celler og måle genuttrykket deres. Å forstå atferden til disse ekspanderte T-cellene og hva slags hensikt de har kan hjelpe oss å forstå – og forhåpentligvis behandle – ME / CFS. For eksempel, er det mulig at noen pasienters T-celler reagerer på en mikrobiell infeksjon og at noen virkelig har en autoimmun sykdom – noe som da kan peke mot en behandling via antimikrobielle midler eller immunmodulering.

For å utforske disse mulighetene, inkluderer dette prosjektet følgende objekter, i en gruppe på 25 ME / CFS pasienter dette året:

 1. Fange opp og sekvensere enkelt T-celler ved å bruke denne nye teknologien for å identifisere klonalt ekspanderte T-celler og måle deres uttrykk for tusenvis av gener, for å forstå funksjonen deres i ME / CFS. Teknologien var banebrytende hos tuberkulosepasienter, og teamet jobber nå hardt for å optimalisere den for ME / CFS pasienters prøver.
 2. Sekvensere viktige immun-relaterte gener: HLA og KIR. Disse genene – hvis varianter er forbundet med risiko for infeksiøs og autoimmun sykdom – er svært vanskelig å sekvensere ved hjelp av tradisjonelle metoder, så Dr. Ron Davis og hans samarbeidspartnere har utviklet bedre metoder! Ved å bruke dem her, kan det bidra til å tolke de andre immunologiske dataene fra dette prosjektet.
 3. Identifisere målene for ekspanderte T-celler. Disse kan være infeksiøse eller autoimmune mål, og som beskrevet over, vil det å identifisere dem avsløre viktig innsikt om ME / CFS og dens effekt på immunsystemet til disse pasientene.

Les forrige ukes innlegg for mer om hva T-celler gjør i immunsystemet.

Sjekk ut denne videoen om hvordan T-celler patruljerer kroppen for trusler, inkludert kreft-celler og infiserte celler: https://www.youtube.com/watch?v=jgJKaP0Sj5U.

Takk til Beathe Lindseth for oversettelse til norsk.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

 • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
 • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
 • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
 • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

 • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
 • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
 • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
 • Questions? Give us a call at 650-242-8669