Search
Close this search box.

OMF-finansiert forskning: En metabolsk «felle»-hypotese for ME / CFS

På denne #OMFScienceWednesday, markerer vi et nytt prosjekt OMF finansierer, som foreslår en ny metabolsk «felle»-hypotese for ME / CFS.

Dette prosjektet har nettopp startet under ledelsen av Dr. Robert Phair, Chief Science Officer of Integrative Bioinformatics Inc., en ekspert innen beregningsmodellering av biologiske prosesser. Dr. Phair har samarbeidet med Dr. Ron Davis’ team på Stanford i nesten to år med å undersøke mekanismer bak ME / CFS.

I dette prosjektet vil de teste en ny hypotese som kan bidra til å forklare noen av de genetiske og metabolske egenskapene til ME / CFS pasienter.

Den store dataundersøkelsen av alvorlig syke ME / CFS pasienter som vi finansierte, identifiserte flere gener som har skadelige mutasjoner. Dr. Phairs hypotese, basert på beregningspredikasjoner, antyder at noen av disse mutasjonene kan bremse enzymer som behandler viktige metabolitter som kreves for vår energi, hjernefunksjon og immunsystem.

Hvis dette stemmer, kan det forklare noen av symptomene ved ME / CFS.

Å identifisere interessante mutasjoner er den (relativt) enkle delen, men – eksperimentelt bevis er nødvendig for å bekrefte deres innflytelse. I løpet av dette prosjektet vil teamet teste hvordan celler med disse mutasjonene utfører de relevante metabolske reaksjonene, ved hjelp av spesielle «spore»-metabolitter som lett kan følges ettersom de behandles av cellene.

Disse forsøkene vil avgjøre om mutasjonene faktisk skaper en metabolsk «felle» som kan føre til nevrologiske og/eller immunologiske symptomer ved ME / CFS. Vi deler gjerne flere detaljer når resultatene gir mer bevis. Følg med!

Klikk her for å lese mer om Dr. Phair og hans forskning.

Takk til Beathe Lindseth for oversettelse til norsk.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669