Search
Close this search box.

OMF-finansierad forskning: Röda blodkroppars förmåga att ändra form vid ME / CFS

Denna #OMFScienceWednesday presenterar vi ett nytt projekt finansierat av OMF som kommer att utvärdera röda blodkroppars förmåga att ändra form som en potentiell biomarkör för ME / CFS.

Röda blodkroppar är de vanligaste cellerna i blodet. Deras främsta uppgift är att transportera syre och koldioxid i blodet och den uppgiften är delvis beroende av deras förmåga att ändra form/tänjbarhet när de passerar genom små blodkärl. Förändringar i de röda blodkropparnas förmåga att ändra form har kopplats till inflammation och sjukdomar som sepsis och vissa studier tyder på att skador på de röda blodkropparna förekommer vid ME / CFS. Dessa observationer och att det nu finns ny teknologi för att mäta röda blodkroppars formbarhetsförmåga, föranledde dr Ron Davis team vid Stanford och deras samarbetspartners vid San Jose State University att undersöka röda blodkroppars formbarhet vid ME / CFS.

I mycket tidig data genererad av teamet finns indikationer på att förmågan att ändra form hos röda blodkroppar är nedsatt hos vissa ME / CFS-patienter. Enligt tester med den nya tekniken verkar ME / CFS-blodkropparna som undersökts hittills röra sig saktare och bli mindre långsträckta än de från friska kontroller. Vi finansierar ett projekt för att kunna bekräfta dessa fynd hos ytterligare patienter och för att studera röda blodkroppar med flera metoder, inklusive olika typer av avancerad mikroskopi, för att bättre förstå varför dessa skillnader existerar.

Om dessa experiment blir lyckade kan de skapa en ny biomarkör för ME / CFS som skulle kunna hjälpa  vid diagnosticering och kanske också med att hitta nya behandlingar! Mer information i kommande inlägg.

Mer om röda blodkroppar i denna video från Khan Academy:

https://www.youtube.com/watch?v=fLKOBQ6cZHA

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669