Search
Close this search box.

Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom (ME / CFS) Collaborative Research Center vid Harvard, finansierat av OMF

Vi är stolta över att rapportera om etableringen av ännu ett  ME / CFS Collaborative Research Center. Detta forskningsinitiativ, som inkluderar deltagare från sjukhus knutna till Harvard Medical School (HMS), stöds av Open Medicine Foundation (OMF). Dessa HMS-sjukhus inkluderar Massachusetts General Hospital (MGH), Brigham and Women’s Hospital (BWH), & Beth Israel-Deaconess Medical Center (BIDMC). Det nya initiativet startar med ett dussin deltagare från de tre Harvard-institutionerna tillsammans med viktiga medarbetare från University of Birmingham, England, och University of Nottingham, England, som utgör MRC-Arthritis Research UK Centre for Musculoskeletal Aging Research, tillika med högt värderade medarbetare iinom fälten proteomiker och metabolism från Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), som har varit med en lång tid. (Full fakultetslista nedan.)

Det nya Collaborative Center ämnar utföra grundläggande vetenskapliga mekaniska studier med mycket hög prioritet. Detta forskningsfokus ska upptäcka och förstå den multi-omiska signaturen av muskelbiopsier hos ME / CFS-patienter under deras återhämtning från mild till moderat muskelstress genom att jämföra med friska kontrollers signaturer på baslinjen under återhämtning från muskelstress och under immobilisering. Vär hypotes är att den inflammationsrelaterade återhämtningsmekanismen hos ME / CFS-patienter är dysregulerad och att detta fördröjer återhämtningen från post-muskulär stress. Förutom direkta vävnadsstudier kommer man att företa både strukturell och funktionell neuroimaging vid det mycket avancerade MGH/HMS imaging-centret, Martinos Center for Biomedical Imaging (www.nmr.mgh.harvard.edu). Detta tillåter testning av hypoteser relaterade till neuroimmuna interaktioner, inkluderande förstorade signaler från vagusnerven, mikroglial aktivering och störningar i autonómiska och metaboliska funktioner i det centrala nervsystemet. 

De här kliniska forskningsstudierna har utformats för att karaktärisera den multiomiska signaturen (genomik, proteomik, metabolomik, liksom ultrastrukturelll morfologi) hos ME / CFS patienter jämfört med signaturen hos friska individer, som återhämtar sig från muskelstress. De proteomiska, fosfoproteomiska och metabolomiska studierna ska utföras vid PNNL. Jämförelserna korreleras med resultaten från neuroimaging i avsikt att identifiera biomarkörer och ge uppslag till läkemedel som kan användas I utvecklingen av terapier för ME / CFS. 

Detta nya Collaborative Center ska också söka stöd för att utveckla en infrastruktur för rigorösa kliniska undersökningar för att identifiera och snabbspåra lovande potentiella behandlingar genom kliniska försök. Det kliniska forskningscentret, som arbetar tillsammans med Stanford ME / CFS Collaborative Center, vilket stöds av OMF, ger även ett unikt tillfälle att etablera normer och iinfrastrukturer för rigorösa kliniska undersökningar och försök inom  ME / CFS.  Centret lommer att planeras för att utvärdera potentialen för nya ME / CFS- terapier och  för att genomföra väl utformade, CRO-kontrollerade, centrala kliniska försök med dessa nya lovande terapier.

Deltagande fakulteter:

De fakulteter som deltar I detta nya samarbetsinitiativ förtecknas nedan och korta introduktioner följer på den angivna webbsidan.

Stanford University University of Birmingham (U Birmingham)
Ron Davis, PhD Janet Lord, PhD
Massachusetts General Hospital (MGH) University of Nottingham (U Nottingham)
Ronald Tompkins, MD, ScD Philip Atherton, PhD
Wenzhong Xiao, PhD Paul Greenhaff, PhD
Donna Felsenstein, MD  
Jonathan Friedstat, MD
Daniel Irimia, MD, PhD Brigham & Women’s Hospital (BWH)
Amel Karaa, MD David Systrom, MD
Michael VanElzakker, PhD Anthony Komaroff, MD
H. Shaw Warren, MD  
Yongming Yu, MD, PhD
Andrew Alexander, MBA Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)
Richard Smith, PhD
BI Deaconess Medical Center (BIDMC) Jon Jacob, PhD
Janet Mullington, PhD Wei-jun Qian, PhD

För att se forskarnas biografier gå till https://www.omf.ngo/collaborative-research-center-harvard/

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669