Search
Close this search box.

En inblick in i mitt tal i London

Kära OMF-vän,

Jag förberedde detta uttalande för att läsas upp av Ashley Haugen igår vid visningen av Unrest på Western Massachusetts Department of Public Health. Det här är ny information från Severely ill Patient Study (SIPS) som jag också presenterade i London:

Vi har gjort stora framsteg när det gäller analysen av data insamlad från Severely ill Patients Study. Detta har tagit tid eftersom vi bara har haft en bioinformatiker för att analysera den massiva mängden data.

Vi har upptäckt att det finns ett avsevärt antal mutationer som är vanligare I ME / CFS-patienter än hos friska kontroller. Detta tyder på att dessa mutationer gör en patient mer mottaglig att utveckla ME / CFS.  Det kan också tyda på att vissa av mutationerna är ansvariga för hur svårt sjuka de studerade patienterna är. Vi ser också ett stort antal metabolomiska förändringar som tidigare upptäckts hos mindre sjuka patienter. Dessa metabolomiska skillnader mellan friska kontroller och våra svårt sjuka patienter är oftast mycket större än i studier med mindre svårt sjuka patienter. En mer detaljerad analys av dessa data kan hjälpa oss att utveckla behandlingar.

Ett område vi just nu använder våra genetiska och metabolomiska data för att studera är möjligheten att det kan finnas en eller flera metaboliska fällor. Detta är ett metaboliskt stadium som en patient kan utveckla och som kan vara orsakat av fysisk stress så som infektion. När en patient väl befinner sig i detta stadium är det svårt att ta sig ur det med hjälp av vila.

Vi genomför en systembiologisk- och signalvägsanalys som visar att en metabolisk fälla är möjlig och att vissa av de observerade mutationerna gör detta mer troligt. Om detta är fallet bör vi kunna få patienter ut ur detta stadium med hjälp av en specifik metabolisk åtgärd. Vi är mycket hoppfulla över möjligheten att detta är en behandling som endast måste göras en gång, ta ett fåtal dagar och vara relativt billig.

 

Hälsningar från London,

Ronald W. Davis, PhD

Direktor, OMF ME / CFS Vetenskapliga råd

Direktor, Stanford Genome Technology Center

 

OMF tackar Marie och Christina för den svenska översättningen.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669