Search
Close this search box.

Dr Olav Mella om de senaste beläggen för autoimmunitet och metaboliska störningar vid ME / CFS

Det är #OMFScienceWednesday! Idag delar vi en videoföreläsning med dr Olav Mella från Bergens universitet i Norge. Dr Mella är medlem i OMF:s Scientific Advisory Board (vetenskapsråd). I  föreläsningen pratar dr Mella om det vetenskapliga stödet för autoimmunitet och metaboliska störningar vid ME / CFS och vad sådana rön kan ha för betydelse när det gäller behandlingar. Föreläsningen är på norska, men engelska undertexter finns tillgängliga i menyn Closed Captions.

Dr. Mella talade bl.a.  om  följande:

 • Autoimmunitet: Det är tydligt att immunförsvaret är involverat i patologin vid ME / CFS och han anmärkte att även om det finns belägg för autoimmunitet så beter sig ME / CFS  inte som en ’klassisk’  autoimmun sjukdom.
 • Genetik: Flera studier har presenterat stöd för att det finns en genetisk disposition för  ME / CFS och hans team håller för närvarande på att studera familjer för att bättre förstå detta.
 • Cytokiner: Han tror att de många avvikelser i cytokiner som observerats (cytokiner är signalmolekyler som kan indikera inflammation) kan reflektera en underliggande process som är involverad i ME / CFS. Han tror dock inte att de är orsak till sjukdomen eller att vi hittar lösningen där.
 • Rituximab: Dr Mellas team har utforskat rituximab som en möjlig behandling, eftersom det har visat sig att B-celler är överaktiva vid ME / CFS och genom att minska mängden B-celler med rituximab skulle man kunna få symtomlindring hos patienter. Hans senaste kliniska forskningsstudie med rituximab visade inga signifikanta förbättringar hos den patientgrupp han studerade. Han anser att läkare ska vara mycket försiktiga med att rekommendera behandling med rituximab, men han tror också att det finns en undergrupp av patienter för vilka rituximab kan vara effektivt. Det problematiska är att det inte finns någon markör som kan identifiera dessa grupper.
 • Cyklofosfamid: Dr Mellas senaste kliniska forskningsstudie med cyklofosfamid, som ger en mer ospecifik immundämpning, visade mer lovande preliminära resultat än studien med rituximab. Dock verkar patienterna tolerera cyklofosfamid sämre – det orsakar illamående.

För mer information, titta på videon/läs avskriften på Youtube.

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

 • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
 • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
 • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
 • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

 • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
 • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
 • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
 • Questions? Give us a call at 650-242-8669