Search
Close this search box.

Arbetsgruppsmöte vid Stanford – 26-28 september 2018

Denna #OMFScienceWednesday vill vi med glädje betona att fler än 50 forskare kommer att samlas för ett tredagars arbetsgruppsmöte kring ME / CFS:s molekylära grund.

Open Medicine Foundation sponsrar ett vetenskapligt fokusmöte över tre dagar, med en växande grupp framstående forskare med expertis inom en mångfald områden, dagarna före det symposium om ME / CFS:s molekylära grund som hålls vid Stanford Universitet den 29 september.

Fler än 50 forskare från hela världen samlas vid Stanford 26-28 september för att presentera sina senaste forskningsrön och idéer. Presentationerna bryts av med djupgående diskussioner, brainstorming för att hitta nya idéer och nya vägar framåt, samt utveckling av målinriktade strategier för att finna svar. Gamla samarbeten intensifieras, nya påbörjas.

Arbetsgruppsmötet kommer att betona samarbete, delande av opublicerade data och konstruktiv feedback och kritik i en positiv omgivning där alla arbetar mot ett gemensamt mål. Mötet fortgår även i kaffepauserna, under luncherna och middagarna, i tre hela dagar.

OMF är stolta över att säkra finansieringen av denna unika plattform för öppet samarbete och delande av data och idéer som aldrig tidigare funnits i forskningen kring ME / CFS. Vår yttersta målsättning är att snabba på forskarnas arbete med att hitta svar och lösningar på denna hemska sjukdom.

Vi kommer att dela arbetsgruppens agenda dagligen under mötesdagarna. Följ mötesdagarna via vår hemsida och våra kanaler i sociala media. Specifika data kommer inte att delas, men du kommer att kunna följa vem som talar.

För att delta i symposiet via Livestream på Internet (gratis), registrera dig här.

OMF tackar Linda för den svenska översättningen.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669