Search
Close this search box.

På denne #OMFScienceWednesday ønsker vi å introdusere deg til en av de ekstremt talentfulle, dedikerte forskerne som jobber med OMF, takket være din sjenerøse støtte. Vi har invitert Julie Wilhelmy ved ME / CFS Collaborative Research Center på Stanford til å dele sin bakgrunn og rolle ved Stanford Genome Technology Center. Julie skrev:

Julie Wilhelmy, SGTC

“Som nyutdannet ved Washington University i St. Louis begynte jeg å jobbe ved Stanford i 1999 med Ron Davis sekvensering DNA for Human Genome prosjektet. Etter ferdigstillelsen i 2003 ble jeg med i “Inflammation and Host Response to Injury” programmet (betennelse og vertsrespons ved skade) (http://www.gluegrant.org/). Dette programmet studerte effektene av alvorlig systemisk betennelse på traumapasienter ved å undersøke genuttrykkningsnivåene for forskjellige immuncelletyper på flere tidspunkter etter selve skaden.

Gjennom et samarbeid med Mark Davis bestemte vår gruppe å fokusere på profilering av Human Leukocyte Antigen (HLA). Siden denne regionen av genomet er svært variabel og produktene av disse genene er en viktig faktor i det menneskelige responset på infeksjon og i autoimmunitet, ble det klart at innhenting av denne informasjonen fra pasienter med immunrelaterte sykdommer ville være svært verdifullt. Vi utviklet en høy gjennomstrømmingsmetode for å bestemme sekvensen av disse genene hos mange individer (http://www.pnas.org/content/109/22/8676). I 2012 forlot jeg Stanford for å jobbe i industrien, og bidro til å lansere et selskap, Cellular Research Inc., som spesialiserer seg på å telle molekyler for genuttrykksstudier.

I 2016 kom jeg tilbake til Stanford for å jobbe med SIPS-studien for ME / CFS, genererte data for å analysere genuttrykksmønstre av de alvorlig syke pasientene. Jeg deltok også på Mark Davis  sitt laboratorium i immunologi for å sette opp en høy gjennomløpsrørledning for analyse av T-cellereceptorer og genuttrykk av enkeltceller i laboratoriet for å undersøke en rekke forskjellige sykdommer. På grunn av fremveksten av økende mengder bevis som støtter koblingen mellom ME / CFS og immunologi, har vi besluttet å bruke denne rørledningen for å undersøke T Cell repertoriene fra våre ME / CFS pasienter også. I tillegg planlegger vi å samle og innlemme HLA-sekvensering av de samme pasientene for et svært omfattende blikk på immunresponsen i ME / CFS.

Jeg er involvert i flere andre prosjekter innenfor vår ME / CFS-gruppe, inkludert Metabolic Trap Project med Robert Phair, det røde blodcellearbeidet med Mohsen Nemat-Gorgani og Amit Saha. Jeg jobber også med Layla Cervantes for å utforske energimetabolismen av ME / CFS pasientimmunceller ved hjelp av Seahorse-instrumentet. Vi bidrar også til å støtte Nanoneedle-plattformutviklingen med Rahim Esfandyarpour og Alex Kashi ved å gi pasient- og sunne celler for standardkjøringer på instrumentet, samt eksperimenter for å videre avklare våre funn av økt impedans etter saltspenning av ME / CFS-celler.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle pasientene som har gitt blodprøver til laboratoriet vårt, slik at vi kan se på forskjellene mellom pasienter og sunne kontroller med våre metoder. Noen har til og med donert flere ganger, slik at vi kan utvikle verktøyene våre for å utforske mekanismene bak ME / CFS. Dette har vært en uvurderlig ressurs som har gitt oss mulighet til å utvikle oss i et raskere tempo, og vi setter stor pris på den støtten vi har blitt gitt av pasientsamfunnet.

Jeg har aldri før hatt mulighet til å jobbe så nærme de menneskene som er rammet av sykdommen jeg studerer, og det har vært en oppsiktsvekkende som jeg aldri vil glemme, det same gjelder alle de nye vennskapene jeg har fått de siste 2 årene. Igjen takk!”

Takk, Julie, for ditt engasjement og for å ha gitt oss en titt bak kulissene.

Denne artikkelen er også tilgjengelig på vår hjemmeside: http://bit.ly/2OhTEdV

Takk til Cecilie for oversettelsen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669